top of page

STRUCTURAL INTEGRATION

Wat is Structural Integration?

Structural Integration (SI) is een holistische en interactieve behandeling, die manuele therapie, gericht op het myofasciale systeem, combineert met beweging. De nadruk ligt hierbij op bewegings-educatie. In deze vorm van manuele therapie, ligt de focus zoals gezegd op het myofasciale systeem, de zachte weefsels in het lichaam, fascia of ook wel bindweefsel genoemd.

Als gevolg van bijvoorbeeld een blessure, operatie, trauma, herhaaldelijke bewegingen, gewoontehouding en zelfs persoonlijkheidsuitdrukkingen, kunnen bepaalde houdings- en bewegingspatronen ontstaan. Terwijl we dit gewoontepatroon ontwikkelen, kunnen gebieden van bindweefsel door ons hele lichaam verstijven en kunnen verklevingen in deze lichaamsmatrix ontstaan. We spreken hier over lichaamsmatrix, omdat dit weefsel ons hele lichaam verbindt.

In de Structural Bodywork/ Structural Integration-sessies gebruiken we manuele bindweefsel-/ fascia technieken om deze verklevingen los te maken, mobiliteit te verbeteren en om een ​​balans in het gehele lichaam te herstellen.

De behandeling is systeem-gericht, in plaats van symptoom-gericht, wat betekent dat er naar het gehele lichaam gekeken wordt, en het hele lichaam wordt behandeld. 

SI is een procesmatige behandelmethode, meestal aangeboden in de vorm van een series aan behandelingen, zoals ATSI 12-series, zoals ik ze aanbied in mijn praktijk.

Wat houdt de ATSI 12-series in?

Het Anatomy Trains Structural Integration (ATSI) 12-series proces  bestaat uit 12 afzonderlijke en progressief opbouwende sessies, hoewel het werkelijke aantal dat nodig is, iets kan variëren.

In deze 12-series werken we van oppervlakkige structuren en patronen naar diep. Je leert je eigen patronen herkennen, verkent nieuwe manieren om te kunnen bewegen, en leert hoe je je lichaam anders kunt inzetten.

Hoe je je eigen lichaam en bewegen ervaart is hier direct aan gerelateerd. 

Anatomy Trains  Structural Integration 12 series
Anatomy Trains  Structural Integration 12 series
Anatomy Trains  Structural Integration 12 series
Anatomy Trains  Structural Integration 12 series

Een "12-series" start met een uitgebreide intake, waarbij we eventuele klachten bespreken en samen doelen stellen. Alleen met je schriftelijke toestemming hiervoor, maken we foto's om je houding tijdens het 12-series proces vast te leggen en te kunnen volgen. 

Een groot deel van de behandelingen vindt plaats op de behandeltafel, waarbij je tijdens de behandeling met regelmaat van de behandelbank af zult komen, om de effecten te evalueren en bewust te worden van veranderingen in stand en beweging. 

 

Tijdens de manuele technieken zal ik met regelmaat vragen om bepaalde bewegingen. Dit, omdat de effecten groter zijn, wanneer de aanraking/ manuele technieken gecombineerd worden met beweging. Hiermee verschilt de behandeling dan ook sterk, met elke vorm van passieve massage of behandeling.

De aanraking en manuele technieken kunnen intens en soms gevoelig zijn, maar er is altijd direct contact en communicatie om de juiste intensiteit te kunnen bepalen en af te stemmen. Je "ondergaat" de behandeling niet zozeer, maar bent onderdeel van het gezamenlijke proces. 

Opbouw van de series

De eerste 4 sessies zijn gericht op de meer oppervlakkige lagen en patronen, waarbij de weefsels aan de voor-, achterkant en zijkanten van het lichaam worden "bevrijd" en de schouders en armen vrijer kunnen bewegen. 
De middelste 4 sessies richten zich meer op de kern/ core van je lichaam en werken in op de centrale stabilisatie-spieren dichter bij de wervelkolom. Ook wordt in deze sessies sterk de aandacht gericht op het bekken, middenrif en hals/ kaak en gezicht. De laatste 4 sessies brengen alle voorgaande sessies samen. Integratie staat hierin centraal in relatie tot beweging. 

Mogelijke voordelen van Structural Integration

Het proces van Structural Integration is een persoonlijk proces met een breed scala aan effecten en voordelen. Over het algemeen beweegt een lichaam, waarin balans tussen de verschillende structuren optimaler is, met meer soepelheid, gemak en efficiëntie. Beweging geeft meer plezier, ademen is gemakkelijker en een meer optimale houding kost minder moeite.

Doordat de spieren efficiënter hun werk kunnen doen, is het lichaam in staat energie te besparen, wat kan zorgen voor meer energie en alertheid. Gevoelens van stress kunnen ook afnemen en je kunt je meer ontspannen voelen. 

Structural Integration heeft als doel de hele persoon te beïnvloeden, emotioneel, fysiek en energetisch, door middel van het veranderen van de fysieke structuur. Onze emoties en gedragspatronen zijn bijvoorbeeld vaak gerelateerd aan ons fysieke wezen. Structural Integration kan helpen om het potentieel van iemand vrij te maken, positieve verandering te bevorderen, angst te verminderen, de slaap te verbeteren, het zelfvertrouwen te vergroten en je emotioneel beter uit te kunnen drukken. Structural Integration zorgt voor meer lichaamsbewustzijn en -aanwezigheid, waardoor je het gevoel krijgt eindelijk thuis te zijn... in je eigen lichaam. 

Dancer in Sunset

Gesture becomes habit,
habit becomes posture,
posture becomes structure.

Losse afspraak

Uiteraard ben je als cliënt welkom om een afspraak te maken voor een enkele sessie Structural Bodywork, om bijv. te zien of Structural Bodywork/ Structural Integration bij je past en er een klik is met mij als therapeut. Echter wordt Structural Integration, zoals omschreven, over het algemeen aangeboden in een reeks van sessies (zoals de traditionele 12-series, of evt. de 3-series als introductie tot het werk).
Een 12-series is het meest effectief, omdat we verdeeld over de sessies van oppervlakkig naar diep werken, en het gehele lichaam behandelen. 

 

Mocht je toch graag een enkele afspraak willen plannen, dan kan dat als 'Losse Afspraak Structural Bodywork' of evt. als 'Therapeutic Myofascial Bodywork' afspraak van 90 of 120 min. Hierin combineer ik de myofasciale manuele technieken met mijn ervaring als fysiotherapeute. Twijfel je, wat het meest geschikt is voor jou? Neem gerust contact op om te overleggen!

Mocht je voor een enkele sessie Structural Bodywork willen komen, dan zullen we, afhankelijk van jouw specifieke hulpvraag, meer kijken naar de patronen die er "het meest uitspringen", en zoomen we bijv. iets meer in op een gebied en/of gebieden die we tijdens de Body Reading  in houding en beweging tegenkomen.

Wanneer gewenst "doorstromen"

Daarnaast is het uiteraard ook mogelijk om alleen de eerste sessie van de 3-series/ 12-series te volgen. Deze eerste behandeling is goed op zichzelf staand te volgen, en hiermee krijg je een goed beeld of deze behandelmethode iets voor je is, of je evt. wilt doorgaan met de 3-series of 12-series. 

De ATSI 3-Series

De ATSI "3-series" is een introductie tot Structural Integration. De 3-series bestaat uit (minimaal) 3 aparte sessies van 90-120 minuten, die worden afgesproken met tussenpozen van 1-3 weken. Hierbij kan er gericht worden om specifieke problemen, blessures of houdingspatronen aan te pakken. 


Je kunt besluiten alleen de 3-series te volgen, of, bij interesse door te gaan met de volledige 12-series. Op een later moment halverwege de 12-series stoppen raad ik niet aan, en is niet gunstig voor de te verwachten effecten.  

"Rehab & Prehab"

Structural Bodywork en Structural Integration kan zowel worden toegepast binnen revalidatie (rehab), als ook ter preventie van klachten ("prehab").

shutterstock_467994059 (2).png
shutterstock_467994059 (2).png

Lees meer over de behandeling op de pagina 'Veelgestelde vragen'

bottom of page